2 sponsorer i Norge har jubilert med runde år.
De ønsket seg bidrag som kunne overføres til Kenya Barnehjelp
Midlene som kom inn, skulle øremerkes ett prosjekt som KB har drevet i mange år.

Kristin Special Unit
Da familien Bondevik, fra Grimstad mistet sin handikappede datter Kristin for noen år siden, ønsket de at om noen ville gi en gave, skulle midlene gå til handikappede barn i Kenya.
Disse midlene ble brukt til å bygge en skole for handikappede på område til Gikumene, rett i utkanten av Meru hvor Kenya Barnehjelp har sin administrasjon.
Denne er i mange år drevet av det offentlige med stor suksess. Elevantallet øker, og behovet for plass ble etter hvert prekært.
Avdelingen fikk etter hvert tildelt ett nytt rom på skolen, men dette var lite, og ikke tilpasset behovene for elevene.
Når da ønske fra disse to jubilantene var at midlene skulle benyttes inn mot ”spesial” klassen var valget enkelt.
Vi måtte utvide avdelingen med et nytt tilpasset rom for disse elevene.
Ting tar ofte tid i Kenya, men denne gangen må vi bare innrømme at effektiviteten har vært upåklagelig.
Etter en befaring i slutten av Januar i år, ble byggeprosjektet umiddelbart satt i gang.
Med klar beskjed om at Astrid ville komme ned på besøk i slutten av Mars, håpet vi å kunne foreta en ofesiell åpning av bygget.
Som sagt, så gjort.
Da vi ankom Kenya 29 Mars, og på vei opp til Meru, passerte Gikumene, så vi bygget sto ferdig oppført.
2 dager etterpå reiste vi til skolen. Vi ga beskjed i forkant om at dette skulle være en markering kun for elevene ved ”Kristin special unit”. Dette var deres rom. Dette var en gave til dem, slik at de fikk bedre forhold for å lære.
Vi ble møtt av syngende elever som ønsket velkommen, på ekte ”Afrika vis”.
Astrid fikk æren av å klippe snora til det nye bygget, og vi ble alle samlet for en felles feiring med taler, kjeks og brus.
Fantastisk å se hvordan hjelpen fra Norge, kan bidra til at så mange får en bedre hverdag. Uten denne hjelpen, og denne ”spesialklassen” villd disse elevene aldri fått oppleve å gå på skole.
Nå lærer de ut i fra sine egne forutsetninger og i sitt tempo.
Dette er virkelig hjelp som bidrar og varer.
Takk til alle givere i Norge fra alle i Meru.