Vi har jobbet en periode med å finne ny feltarbeider til administrasjonen. Dette har vi nå lykkes med. Vi har ansatt Samson Mutuma fra Giaki. Han er 30 år gammel. Gift og har et barn.
Han er bra utdannet, med ekstra kunnskap innen bruk av PC. Han har i en periode jobbet som lærer.

Vår nye feltarbeider skal benytte motorsykkel som transportmiddel. Han har derfor sertifikat og vil forhåpentligvis kunne utføre arbeidet mer effektivt fremover. Kenya Barnehjelp kjøpte motorsykkel for dette formålet tidligere i år.18358700_805504966280005_6953716168446756241_o

Da vi nå har nærmere 400 familier som får støtte fra sponsorer i Norge hver måned, er denne funksjonen viktig. Alle familier skal ha hjemmebesøk minst 1 gang pr. år. I tillegg skal alle skoler besøkes.
Vi håper med dette å kunne følge opp midlene dere bidrar med på en god måte, og sørge for at hjelpen kommer fram slik den skal.