Samson, vår nye feltarbeider, er allerede på plass.
Etter 3 dager med gjennomgang av rutiner, bærer det ut på veien i dag.

Det er i felten jobben skal utføres. Mange familier skal følges opp, og skoler besøkes.
Mye som skal på plass for at dette skal fungere optimalt, men er sikker på at vi har funnet riktig person til og utføre denne viktige oppgaven.Motorsykkel

Som dere ser på bildet blir motorsykkel hans viktigste transportmiddel. Denne kan frakte han til de fleste plassene han skal besøke. Motorsykkelen klarte vi å kjøpe inn tidlig på nyåret, med midler fra dere faddere. Vi mangler fremdeles noe sikkerhetsutstyr som jakke/bukse og kjørestøvler. Vi forsøker å finne noe brukt utstyr på FINN her hjemme i Norge, da utstyr av samme kvalitet ikke finnes i Meru.
Besøkende vil ta dette med ned så raskt som mulig. Som de fleste av oss vet, er trafikkbilde relativt uoversiktlig og farlig på veiene i Afrika. Det er derfor viktig at vi tar vare på våre hjelpere så godt vi kan.
Om det er noen av dere som kunne tenke seg å hjelpe litt til med å skaffe oss utstyret han trenger, må du gjerne sende oss et bidrag på VIPPS nr 57815. og merke innbetalingen med MC.
Skulle det komme inn mer enn det vi har behov for til dressen, benyttes resten til drivstoff og vedlikehold av motorsykkelen.