Allerede i tjeneste

Allerede i tjeneste

Samson, vår nye feltarbeider, er allerede på plass. Etter 3 dager med gjennomgang av rutiner, bærer det ut på veien i dag. Det er i felten jobben skal utføres. Mange familier skal følges opp, og skoler besøkes. Mye som skal på plass for at dette skal fungere optimalt,...
Ny feltarbeider

Ny feltarbeider

Vi har jobbet en periode med å finne ny feltarbeider til administrasjonen. Dette har vi nå lykkes med. Vi har ansatt Samson Mutuma fra Giaki. Han er 30 år gammel. Gift og har et barn. Han er bra utdannet, med ekstra kunnskap innen bruk av PC. Han har i en periode...
«The Special One»

«The Special One»

Siden barnehjemmet startet i 2008, er det flere av guttene som er blitt så gamle at de må flytte ut (regel i Kenya). Fredric er en av disse. Han bodde på barnehjemmet i 7 år, før han flyttet hjem til sin tante. Hun maktet dessverre ikke å følge han opp, så han valgte...
Marias barnehjem

Marias barnehjem

Maria er nå en voksen dame. For mange år siden, ble hun en del av Kenya Barnehjelp sin sponsorordning. Familien fikk 200.-/mnd som dekket det nødvendigste av mat og klær. I denne perioden forsto Maria hvor viktig det var å få hjelp i en vanskelig situasjon for...
En fantastisk gave

En fantastisk gave

2 sponsorer i Norge har jubilert med runde år. De ønsket seg bidrag som kunne overføres til Kenya Barnehjelp Midlene som kom inn, skulle øremerkes ett prosjekt som KB har drevet i mange år. Kristin Special Unit Da familien Bondevik, fra Grimstad mistet sin...