Bli fadder

Som fadder til Kenya Barnehjelp støtter du et barn med skolegang og mat. Dette gjør du fram til barnet er 18 år gammelt.
Da får du et valg om du vil starte på nytt med et nytt barn, eller slutte som fadder hos oss.
Noen ønsker også å følge barnet inn på Universitet eller høyskole. Dette er fullt mulig, og kan avtales i hvert enkelt tilfelle.
Som fadder får du en rapport 1-2 ganger i året. Denne vil bli sendt på epost, men om du heller ønsker å motta den i posten, kan du be om dette under spesielle ønsker (husk da å oppgi postadresse).

Vi ønsker å sende rapporten direkte fra vår administrasjon i Meru. Rapporten vil være skrevet på engelsk, men om du ønsker den på norsk må du ta ekstra kontakt med oss angående dette.

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen