Bli medlem

Kenya Barnehjelp er registrert som en forening.

En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art.

Medlemmene deltar i beslutninger som treffes gjennom foreningens øverste organ, som er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes, og styret velges. Innkalling til årsmøtet blir sendt på epost og lagt ut på foreningens hjemmesider.

Styret i Kenya Barnehjelp ønsker flest mulig medlemmer, slik at vi sammen kan videreføre det positive arbeidet som er bygd opp over mange år av Astrid og Alf Somdal.

Bli medlem ved å fylle ut kontaktskjemaet under, eller send en mail til somdal@hotmail.com.

 

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen