Miljøvennlige kokeovner

Eksponering for røyk fra tradisjonelle ovner og peiser forårsaker 1,6 millioner premature dødsfall årlig, med kvinner og små barn som de mest berørte.

Røyken fra disse ovnene bidrar til en rekke kroniske sykdommer og akutte helseeffekter som lungebetennelse, lungekreft, bronkitt, hjerte- og karsykdommer og lav fødselsvekt. Verdens helseorganisasjon anslår skadelig røyk fra ovner til å være blant de mest alvorlige truslene mot folkehelsen i fattige utviklingsland.

I mange afrikanske land er 70-80 % av befolkningen avhengige av biomasse brukt på tradisjonell måte til daglig matlaging. Biomasse er en fornybar ressurs hvis den forvaltes og utnyttes riktig, men mange steder er produksjon av trekull en viktig årsak til avskoging, klimagassutslipp og helseplager. Avhengighet av biomasse til matlaging og oppvarming gir press på lokale naturressurser (for eksempel skog) og tvinger kvinner og barn til å bruke mye tid på å samle trevirke. Ineffektive ovner bidrar også til klimaendringer gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan, og utslipp av sot.

Kokekar
I Afrika brukes trekull i hovedsak i byene, men produseres på landsbygda, der folk stort sett bruker ved (dødt trevirke). Ved tradisjonell bruk av trekull og bruk av ved på åpne bål går det meste av energien til spille. Røyken representerer et alvorlig helseproblem, spesielt for kvinner og barn. Disse problemene kan løses med små investeringer ved å legge til rette for forbedret produksjon og økt utbredelse av effektive ovner. (ref naturvernforbundet.no)

En gruppe i Grimstad ønsker å hjelpe KB slik at vi kan formidle disse ovnene til så mange som mulig i området der vi opererer.
Med allerede innsamlede midler har vi nå kjøpt inn 100 ovner.
Disse er delt ut til familier vi har i programmet vårt.
Gruppen i Norge håper klimakvoter kan benyttes for kjøp av slike ovner, sammen med bidrag fra lokale og sentrale hjelpefond.
Administrasjonen i KB jobber derfor aktivt nå for å finne lokale samarbeidspartnere.

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen