Organisering

Kenya Barnehjelp (KB) ønsker full åpenhet om hvordan pengene som samles inn videreformidles.
Den største delen av de innsamlede midlene går direkte videre til vår søsterorganisasjon i Kenya, Kenya Childrens`s Aid (KCA).

Gjennom vår organisasjon får nesten 400 familier hjelp, slik at barna kan fullføre skolegang og få mat hver dag.
Er det noen spørsmål knyttet til hvordan KB eller KCA er organisert eller hvordan innsamlede midler benyttes så ta gjerne kontakt.

 

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen