Skoler

Astrid og Alf Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Tlf. 37 04 02 29 / Mobil 91703634
e-mail: astridsomdal@yahoo.no

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen