Støtt oss

Kenya Barnehjelp drives med frivillige gaver og faste faddere. Det er derfor nødvendig at de som bidrar fortsetter med det…
Faddere gir 250 til 300 NOK/mnd og støtter med det et barn som, som regel bor hos en slektning – støtten gir da et bidrag til flere enn bare barnet.
Barnet får skolegang og mat. Ofte lar vi støtten fortsette til skolegangen er avsluttet og i de høyere klassetrinnene koster dette noe mer.

Trykk her for å bli fadder

Er det noen som er spesielt flinke vurderer vi videre støtte og hjelp – dette koster også noe mer.

Vi har i tillegg til fadderbarnprogrammet også et barnehjem. P.t er det 24 gutter i dette hjemmet. Dette er tidligere gategutter fra Meru som har fått en ny mulighet. Mange som besøker Kenya Barnehjelp sitt arbeid i Meru får treffe noen fantastiske gutter som virkelig setter pris på støtten fra Norge.

Bruk kontaktskjemaet som finnes på hjemmesiden. Her sender du opplysninger om deg selv og  hvordan du ønsker å bidra i vårt arbeid. Ingen hjelp er for liten.
Siterer en ung jente som har besøkt arbeidet vårt flere ganger: «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en!»

Pr. idag har Kenya Barnehjelp praktisk talt ingen administrasjons kostnader i Norge men i Kenya er det heltids ansatte  Daglig leder, sjåfør/feltarbeider, gartner, i tillegg til nødvendig vakthold og kokker.I dag er det ca 400 barn som får støtte av Kenya Barnehjelp.

Trykk her for å bli medlem

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen