Styret

Styret i Kenya Barnehjelp 2016 er slik:

Styreleder:
Åsmund Somdal
Fladefjell 6
4878 Grimstad
Mobil: 905 05 152
Epost: somdal@hotmail.com

Økonomiansvarlig:
Astrid Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Telefon: 37 04 02 29
Mobil: 917 03 634
Epost: astridsomdal@yahoo.no

Styremedlem:
Alf Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Telefon: 37 04 02 29

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen