Vårt arbeid

I 1992 startet vi vårt barnearbeid med hovedkvarter i byen Meru, ca 25 mil nordøst fra Nairobi. Før dette hadde vi mange års tjeneste som lærere/misjonærer i Afrika.

Barnearbeidet startet med gatebarna i Meru. Barna har fått mat, klær og medisinsk hjelp, men de sover på gata. De har alle en tragisk bakgrunn som følge av aids, alkohol i hjemmene, brutal behandling, sult og mangel på kjærlighet og omsorg.

Fadderbarna er barn vi prøver å redde før de havner på gata. Vi gir økonomisk hjelp til en enslig mor, en tante eller besteforeldre slik at barnet kan vokse opp i familien sin. Vi har nå over 500 fadderbarn som får hjelp fra Norge – og antallet øker med antallet faddere…

Disse er plassert i fosterhjem i Kenya. For hvert barn betaler norske faddere kr. 200–300,- i måneden. Dette går til mat og klær. Grunnskolen er fri, men videregående og yrkesskole må vi betale ekstra for.. Da er det godt med noen ekstra gaver merket ” der det trenges mest”. Vi har leid et hus med 4 små rom i utkanten av slummen i Meru som har soveplasser til de yngste gateguttene. De får mat om kvelden. En av de eldste guttene koker og vi hjelper med innkjøp.

Vi har i de siste årene bygd 25–30 små hus til de mest trengende familiene. Vi hjelper også med innbo og kjøkkenutstyr til de som ikke har det.

Vi har også bygd 3 skoler for psykisk handikappede barn. Gjennom dette gir vi tilbud til ca. 100 barn. Dette er nytt i området og svært velkomment. Det er spesielle gaver som har gjort dette mulig.

Vi var heldige og fikk en stor pengegave fra en mann i Telemark. For denne kjøpte vi bolighuset på ei 4 mål stor tomt. På tomta har vi bygd et lite barnehjem som det bor 14 gutter i nå. Den ene delen av huset er administrasjonsfløy. Hit kommer foster»moren» og henter penger hver måned og vi har to kontordamer som følger opp arbeidet.
Målet

Vi ønsker og ber om å få midler til å øke tallet på fosterbarn.

Vi håper å kunne bygge flere hus. Hvert hus kommer på ca. 30–40 tusen norske kroner – bygger vi med stein som er bedre vil prisen gå endel opp, men de blir mer solide og vedlikeholdsfrie.

Målet er å hjelpe afrikanerne til å drive dette arbeidet selv.

De greier det ikke økonomisk, så der må vi hjelpe til som har mulighet til det.

Behovene er mange og store!
Vi trenger givere og faddere!

Alle som ønsker et eget fadderbarn, får bilde og årlig rapport.

TA GJERNE KONTAKT MED OSS!

Vi driver praktisk talt uten administrasjonsutgifter, og arbeider selv gratis.

Hilsen
Astrid og Alf Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Tlf. 37 04 02 29, mobil 91703634
e-mail asomdal@c2i.net

BANKFORBINDELSE:
Kenya Barnehjelp
Furuheia 19,
4878 Grimstad.
Kontonr. 0530 42 98717

Våre sponsorer

Grimstad misjonskirke
Filadelfia Grimstad

Kenya Barnehjelps hovedkvarter

Åsmund Somdal
Furuheia 19
4878 Grimstad
Mobil 90505152
e-mail:Klikk her

Organisasjonsnr:
996 814 009
Kontonr:
0530 42 98717

Mer om oranisasjonen